Wpis – Aktualności

  • by

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, zapraszają do udziału w kolejnym module szkolenia pn. „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego” w dn. 18 grudnia 2019 r. godz. 11:00.

  • szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w gminie, którzy ukończyli moduł I szkolenia „Praktyczne aspekty prowadzenia procesu konsultacji społecznych w gminie”
  • miejsce szkolenia: Urząd Gminy Kolno (Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno), pok. 214
  • zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mail’em na adres odk@bialystok.enot.pl najpóźniej do czasu rozpoczęcia szkolenia.