Rekrutacja trwa

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

zapraszają do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w broszurze informacyjnej oraz pozostałych dokumentach.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału (dostępne w zakładce „Dokumenty” lub na stronie bialystok.enot.pl i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu: Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.