Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS

 • nocik104 

Zapraszamy przedstawicieli gmin korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” do udziału w kolejnym module bezpłatnego szkolenia „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”

 • warsztaty skierowane są do pracowników zatrudnionych w gminie, którzy ukończyli moduł I szkolenia „Praktyczne aspekty prowadzenia procesu konsultacji społecznych w gminie”
 • czas trwania warsztatów: 18 września 2019 r. (środa), godz. 9:00 (7 godz.)
 • miejsce warsztatów: sala konferencyjna (I piętro) Domu Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
 • warsztaty prowadzone są w grupach 6-8 osobowych (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)
 • zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mail’em na adres: odk@bialystok.enot.pl do dnia 13.09.2019 r., a oryginał dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów
 • organizator zapewnia materiały szkoleniowe, stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, przerwę kawową i obiad

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • odczytywanie i przeglądanie danych pozyskanych z PODGIK
 • wyszukiwanie obiektów przestrzennych
 • praca z warstwami
 • przygotowywanie wydruków
 • obiekty mpzp
 • zestawy warstw i symboli
 • tworzenie i edycja obiektów mpzp
 • import części graficznej mpzp z różnych materiałów źródłowych
 • struktura danych w ewidencji gruntów i budynków
 • odczytywanie danych opisowych z poziomu mapy
 • filtrowanie i zaznaczanie obiektów przestrzennych na mapie
 • analizy przestrzenne i statystyczne

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie udziału w warsztatach