Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

15-950 Białystok

tel./fax 85 742 12 12

e-mail: biuro@bialystok.enot.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail:iodo@bialystok.enot.pl

strona projektu