Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, pok. 105

tel./fax. 85 742 12 12, e-mail: biuro@bialystok.enot.pl

www.enot.pl