Rekrutacja

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku,
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają rozpoczęcie naboru do projektu

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej broszurze informacyjnej oraz pozostałych dokumentach.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu : Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać również te gminy, które brały udział w pierwszej edycji.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z prowadzoną rekrutacją zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne :

– w Białymstoku – 26 lutego 2019 r., godz. 11.00 – Dom Technika ul. M. Skłodowskiej Curie 2

– w Łomży – 20.02.2019 r. godz. 11.00 – Łomżyńska Rada FSNT NOT, ul. Polowa 45

– w Suwałkach – 6.03.2019 r. godz. 11 – siedziba Urzędu Gminy, ul. Świerkowa 45

Dokumenty do pobrania:

broszura informacyjna

1 Zgłoszenie uczestnictwa

2 Procedury realizacji projektu grantowego

3 Wzór umowy o powierzenie grantu

Regulamin rekrutacji