Miasto Bielsk Podlaski

Proces konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski (Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr VIII/81/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019) został zakończony.

Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach

Skip to content