Informacja o konsultacji

Raport z procesu konsultacji sporządzony został w  w dn. 23.10.2019r ( po 24 dniach od daty ostatniego warsztatu). Opracowaną pisemną informację o wynikach konsultacji i wnioskach do dokumentu planistycznego w postaci raportu z uwzględnieniem wszystkich wniosków oraz uzasadnieniem  ich przyjęcia bądź odrzucenia, przekazano  dla  mieszkańców w postaci raportu z konsultacji…

Czytaj więcej

Przedmiot konsultacji

Proces konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski (Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr VIII/81/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019) został zakończony. Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach

Czytaj więcej

Regulamin konsultacji

Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski: Nr VII/76/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej
Skip to content