Informacja o konsultacji

Raport z procesu konsultacji sporządzony został w  w dn. 23.10.2019r ( po 24 dniach od daty ostatniego warsztatu).

Opracowaną pisemną informację o wynikach konsultacji i wnioskach do dokumentu planistycznego w postaci raportu z uwzględnieniem wszystkich wniosków oraz uzasadnieniem  ich przyjęcia bądź odrzucenia, przekazano  dla  mieszkańców w postaci raportu z konsultacji w ciągu 30 dni od zakończenia procesu zbierania opinii za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych.

Całość dokumentu do pobrania:

RAPORT z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Miasto Bielsk Podlaski

Skip to content