Regulamin konsultacji

Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski: Nr VII/76/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Skip to content