Miasto Grajewo

W dniu 18 lipca 2019 roku  Miasto Grajewo, podpisując umowę z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, przystąpiło do projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach –edycja II”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach pogłębionych konsultacji społecznych opracowywana jest zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie”.

Konsultacje mają głównie na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami  pożądanej struktury terenu. Odbywa się to przy zastosowaniu następujących technik: metody analizy fotograficznej, metody samorządowego panelu SMS, techniki warsztatu konsultacyjnego z użyciem map. Swoje opinie i uwagi można wyrazić w serwisie internetowym pod adresem: kosultacje.podlasie.pl/grajewo/, a także w otwartym punkcie konsultacyjnym w okresie
od 02 września do 30 listopada 2019 r, w Urzędzie Miasta Grajewo w pokoju nr 32 w każdą środę w godz. 7.30-17.00. Podczas dni otwartych (happeningów) zbierane są opinie
i propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Spotkania prowadzone są przez profesjonalnych moderatorów.

Podczas dotychczasowych spotkań z mieszkańcami pytano się m.in. o preferowane wielkości działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną, czy powinno dążyć się do likwidacji pieców fizycznych, czy kolorystyka dachów lub elewacji na budynkach jednorodzinnych powinna być ujednolicona, czy też o lokalizację na terenie centrum Miasta naziemnego parkingu wielopoziomowego.

Kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się 27.09.2019 r. od godz. 18.00, w Centrum Tradycji i Mleczarstwa – Muzeum Mleka podczas spotkania „przy kawie i muzyce” organizowanego przez Grajewskie Centrum Kultury.

Zapraszamy także do udziału w warsztatach, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Centrum Tradycji i Mleczarstwa – Muzeum Mleka w dniu 05.10.2019 r. w godz. 9.00-15.00 prowadzonych techniką konsultacyjną z użyciem map.

 

Serdecznie dziękujemy za zgłaszane uwagi oraz udział w konsultacjach

Protokol z realizacji techniki konsultacyjnej – Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (happening)

Protokol z realizacji techniki konsultacyjnej – Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje)

Protokol z realizacji techniki konsultacyjnej – metoda punkt konsultacyjny

Protokol z realizacji techniki konsultacyjnej – Metoda samorządowy Panel SMS

Protokol z realizacji techniki konsultacyjnej_warsztat konsultacyjny z użyciem map

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Mieście Grajewo

 

Skip to content