Informacja o konsultacji

Burmistrz Miasta Grajewo Zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie” Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na kształtowanie ładu przestrzennego naszego miasta w terminie od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.…

Czytaj więcej

Przedmiot konsultacji

Burmistrz Miasta Grajewo Zaprasza do Analizy fotograficznej terenu dotyczącego zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie”  oraz wyrażania swoich opinii i uwag  za pomocą samorządowego panelu SMS a także na niniejszym serwisie. Kontakt: Koordynator procesu konsultacji: Iwona Poniatowska Urząd Miasta…

Czytaj więcej

Regulamin konsultacji

Uchwała NR XX/132/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z…

Czytaj więcej
Skip to content