Przedmiot konsultacji

Burmistrz Miasta Grajewo

Zaprasza do

Analizy fotograficznej terenu dotyczącego zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich
i Partyzantów w Grajewie”  oraz wyrażania swoich opinii i uwag  za pomocą samorządowego panelu SMS a także na niniejszym serwisie.

Kontakt:

Koordynator procesu konsultacji: Iwona Poniatowska Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 086 273 08 26, e-mail: iwona.poniatowska@um.grajewo.pl

Skip to content