Ankieta konsultacyjna dot. zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów  w Grajewie”

Jaki typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uważa Pani/Pan za najwłaściwszy na terenie Miasta?
Czy na terenie Miasta znajduje się odpowiednia ilość terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną?
Czy Pani/Pana zdaniem jest potrzeba wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczane będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW?
Czy interesował/a się Pani/Pan kiedykolwiek opracowywanym w Urzędzie Miasta Grajewo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
Wypełnij w celu ochrony przed robotami spamującymi

Koniec ankiety

Skip to content