Informacja o konsultacji

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka). Opracowaną pisemną informację o wynikach…

Czytaj więcej

Przedmiot konsultacji

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka). Cele konsultacji: 1. Poinformowanie mieszkańców…

Czytaj więcej
Skip to content