Przedmiot konsultacji

Proces konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin – uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. został zakończony.

Dziękujemy za aktywny udział

Skip to content