Konsultacje społeczne “Razem kształtujemy przestrzeń Naszej Gminy”

Wójt Gminy Mielnik zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Mielnik do udziału w konsultacjach społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.

Razem kształtujemy przestrzeń Naszej Gminy!

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 kwietnia 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych z wykorzystaniem następujących technik konsultacyjnych:

  1. Analiza fotograficzna;
  2. Samorządowy Panel SMS – po zapisaniu się do Systemu Powiadamiania SMS można otrzymywać informacje o poszczególnych etapach konsultacji;
  3. Otwarte spotkania z grą dla dzieci:
    • w dniu 29.06.2019 r. podczas “Dni Mielnika” od godz. 16.00,
    • w dniu 03.08.2019 r. podczas “Muzycznych Dialogów nad Bugiem” od godz. 16.00;
  4. Warsztat konsultacyjny z użyciem map w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w dniu 08.08.2019 r. od godz. 9.00;
  5. Ankieta elektroniczna (e-konsultacje).

Kontakt:

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl
Koordynator procesu konsultacji:
Małgorzata Radziszewska
Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 65 874
e-mail: m.radziszewska@mielnik.com.pl

Do pobrania:

Skip to content