Informacja o konsultacji

Proces konsultacji społecznych “Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik” (Uchwała Nr XXIV/114/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik)  został zakończony. Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach. Raport z konsultacji do…

Czytaj więcej

Przedmiot konsultacji

Proces konsultacji społecznych “Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik” (Uchwała Nr XXIV/114/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik)  został zakończony. Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach.

Czytaj więcej
Skip to content