Gmina Radziłów

Już po raz kolejny Gmina Radziłów przystąpiła do projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach –edycja II’’ współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pod konsultacje poddane zostaną obszary.

  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62.

 

Konsultacje mają głównie na celu wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu. Odbywa się to przy zastosowaniu następujących technik: metody analizy fotograficznej, metody samorządowego panelu SMS, metody konsultacji elektronicznej, metody kawiarenki obywatelskiej, metody punktu konsultacyjnego, metody dni otwartych.

Swoje opinie i uwagi można wyrazić w serwisie internetowym pod adresem: konsultacje.podlasie.pl/radzilow/ a także w otwartym punkcie konsultacyjnym w okresie od 01 lutego do 31 maja 2020 r, w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju nr 5a codziennie w godz. 7.30 -15.45.

Skip to content