Informacja o konsultacji

Pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych w Gminie Radziłów. WÓJT GMINY RADZIŁÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedurze poddane zostaną następujące obszary: Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.   Uchwała…

Czytaj więcej

Przedmiot konsultacji

Wójt Gminy Radziłów Zaprasza do Analizy fotograficznej terenu Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915. Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911. Obszar…

Czytaj więcej

Regulamin konsultacji

UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada…

Czytaj więcej
Skip to content