Witamy w Ankieta 1

Czy wiesz o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu Obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911, obszaru funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62 ?
Czy analizowany teren posiada warte podkreślenia walory kulturowe opisz lub wskaż np. krzyże, kapliczki ?
Jakie kwestie chcesz rozwiązać za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? (może być kilka odpowiedzi) ?
Jakiego efektu oczekujesz po procedowanym planie ?
Czy widzisz potrzebę powiększenia przestrzeni na inwestycję związane
z odnawialnymi źródłami energii i zwiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę ?
Czy widzisz przeszkodę w zmianie przeznaczenia terenu ?
Wypełnij w celu ochrony przed robotami spamującymi.

Koniec quizu

Skip to content