Gmina Suwałki

WÓJT GMINY SUWAŁKI
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego

O K U N I O W I E C

KONSULTOWANY OBSZAR

mapa konsultowanego obszaru części obrębu geodezyjeno Okuniowiec

Cel konsultacji:
• Chcemy poznać wszystkie pomysły dotyczące przyszłego zagospodarowania terenów części wsi Okuniowiec i ich zgodności z prawem oraz z zaleceniami ekspertów.
• Chcemy zebrać pomysły, opinie i uwagi mające na celu wprowadzenie ładu do analizowanej przestrzeni.
• Chcemy wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i zaprojektować przestrzeń z uwzględnieniem walorów przyrodniczych terenów.

Co się wydarzy w ramach konsultacji społecznych?
• Odwiedź punkt konsultacyjny: w dniach od 01 października do 31 grudnia 2019 roku, adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój nr 111
Analiza fotograficzna – wykonanie zdjęć dotyczące miejsc w konsultowanej przestrzeni – październik 2019
• Samorządowy panel SMS – zarejestruj się i wyraź zgodę na otrzymywanie krótkich informacji sms na temat przebiegu konsultacji
• Weź udział w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w budynku OSP Nowa Wieś 50A w dniach:
– 24 października 2019 roku, godz. 16:00;
– 12 grudnia 2019 roku, godz. 16:00;
– 20 lutego 2020 roku, godz. 16:00;

Zachęcam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach, zgłaszaniu swoich propozycji, opinii i wniosków bezpośrednio do Urzędu Gminy Suwałki – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail:konsultacje@gmina.suwalki.pl.

wniosek do pobrania

Skip to content